Cập nhật giá đất khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi Quận 2, Tp.HCM

 

 • Lô j 15x20 tạ hiện giá 315triệu
 • Lô k mặt tiền nguyễn văn kỉnh giá 300triệu
 • Lô L đương 60m 16x20 giá 320 triệu
 • Lô N 16x20 đường 60m giá 300 triệu
 • Lô N 15 x20 giá 190 triệu đường nội bộ 
 • Lô Q 15x20 nội bộ gia 190 triệu 
 • Lô R đương thông 8x20 giá 165 triệu
 • Lô p 15x20 giá 200 triêu đường thông
 • Đường nội bộ giá 130 triệu 
 • Lô s 8x18 đường 20m đối diện trung tâm thương mại giá 280 triệu
 • Lô t 8x20 đường 12m giá 155 triệu
 • Lô h 5x20 đường 20m giá 220 triệu
 • Lô f 5x20 đối diện trung tâm thương mại giá 140 tr
 • Lô e đường 20m đối diện tttm giá 205tr
 • Lô d gốc đường 24m giá 320 triêu
 • Lô c dường 24m tạ hiện 5x20 giá 300tr
 • Lô b 8x20 đường 12m giá 160 triêu
 • Lô a 7,75x20 giá 135 triệu gốc
 • Lô a 8x20 giá 130tr đường 12m
 • Lô b8 x29 giá 140 triêu đuòng 12m
 • Lô c 5x20 đường 12m giá 135 triệu
 • Lô d đường 12m 8x20 giá 165 triêu
 • Lô e 5x20 đường 12m giá 160 triêuu
 • Lô f 5x20 đường 12m giá 150 tr
 • Lô h 5x20 đối diện công viên giá 170tr
 • Lô t 8x20 đường 40m giá 390 triệu
 • Lô s 8x20 đường 12m giá 140 triêu
 • Lô 0 8x20 đường thông giá 165 triệu
 • Lô gốc Nguyễn Thanh Sơn 300 triệu
 • Lô p 15x20 đường 20m giá 190 triệu
 • Lô r 8x20 đường 20 nguyễn văn kỉnh giá 300 triệu
 • Lô Q 15x20 đường 20 giá 250 triệu
 • Lô N đường 20m 16x20 giá 300 triệu
 • Lô L 15x20 giá 200 trieu đường 12m 
 • Lô k đường thông giá tốt 8x20 giá 155 triệu
 • Lô j 15x20 giá 200 triệu 
 • Mặt tiền sông Huy Hoàng 15 x 20 giá 300 đến 550 triệu tuỳ vị trí

Cập nhật giá đất tháng 12 khu thế kỷ 

 • G2 đường 40m giá 270 triệu  
 • F2 đường 40m giá 300 triệu 
 • Lô f2 5x20 giá 140 triệu
 • Lôe2 5x20 giá 135 triệu 
 • Lô d2 9x21,5 giá 120 triêu
 • Lôc2 7,5 x20 giá 120 triệu
 • Lô b2 8x20 giá 135 triệu
 • Lô a2 10x20 giá 140 triệu lô gốc
 • Lô a1 8x20 giá 130 triệu
 • Lô b1 8x20 giá 135 triệu 
 • Lô c1 11x21,5 giá 140 triệu
 • Lô d1 10,5x21 giá 135 triệu
 • Lô e1 10,5x22 giá 130 triệu
 • Lô f1 5x20 giá 140 triệu
 • Lô f1 đường 40m giá 270 triệu
 • Lô g1 đường 40m giá 220 triệu 

Cập nhật giá khu Vila Thủ Thiêm 

 • Lô N 8x20 đường 24m giá 140tr
 • Lô d đường 12m 10x21 giá 99 triệu 
 • Lô p 10x23 giá 105 triệu
 • Lô k 8x20 giá 105 triệu
 • Lo c mặt sông giá 149 triệu
 • Lô b mặt tiền sông giá 140 triệu
 • Lô a đối dện hồ giá 105 triệu 
 • Lô a nội bộ 16x23 giá 120 triệu
 • Lô b đường nội bộ thông giá 100 triệu
 • Lô c nội bộ g giá 105 triệu 
 • Lô m8x20 đuong 24m giá 135 triệu
 • Lô O 10x23 giá 120 triêu đối diện cv
 • Lô Q gốc giá 150 tr lô gốc
 • Lô N 8x20 đường 12m giá 110 tr
 

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN QUẬN 2, QUẬN 9

  Tổng hợp các nhà đầu tư các dự án bất đông sản quận 2, quận 9, đất nền khu đông, đất nền gần cao tốc